ECOTIC ENTIDAD ADMINISTRADORA

|

|

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

RAEE

Què són els RAEE?

Residus provinents d'aparells elèctrics i electrònics

Un cop finalitza el cicle de vida útil dels aparells elèctrics i electrònics, passen a considerar-se residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE), inclosos els materials, components, consumibles i subconjunts que els componen, procedents tant de llars particulars com d’usos professionals.

Tots els aparells han d’estar identificats amb el símbol d’un contenidor amb una ratlla per informar els consumidors que no es poden llançar a les escombraries, sinó que han de ser recollits de manera selectiva per assegurar la seva adequada gestió ambiental.

Quins reptes plantegen?

Evitar l'impacte ambiental

El principal problema que suposa la gestió dels RAEE és el seu potencial de contaminació del medi ambient.

Recuperar recursos valuosos

Els RAEE contenen una gran varietat de materials com el ferro, el coure, l’alumini o les terres rares, entre molts altres.

Un repte creixent

ECOTIC recull la xifra de 1.291.381 tones de RAEE acumulades des de l’inici de l’activitat

Quant a l’exercici 2023, destaca el total de 121.588 tones gestionades en l’entorn domèstic i professional.

Ampliar el compromís de ser part activa de l’economia circular ens permet aportar noves sinergies a l’operativa i més valor afegit als nostres productors adherits i col·laboradors.