ECOTIC ENTIDAD ADMINISTRADORA

|

|

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Serveis

Distribuïdors: el reciclatge, més fàcil que mai

11.609

Punts de recollida

Globalment

Reconeixement internacional

Quines són les teves responsabilitats?

Els distribuïdors d’aparells elèctrics i electrònics assumiu una sèrie de responsabilitats, principalment establertes en el marc legal definit pel Reial decret 110/2015 i les posteriors modificacions introduïdes pel Reial decret 27/2021.

+ Limitació de la comercialització d’aparells a aquells fabricats per productors amb número d’identificació al Registre Integrat Industrial (RII-AEE).

+ Acceptació i recepció dels RAEE, tant en punt de venda com en el moment del lliurament d’un aparell nou al domicili del comprador.

+ Habilitació d’un punt de recollida de RAEE de fins a 25 cm, per a aquells distribuïdors amb una superfície de venda mínima de 400 m2.

+ Emissió de justificants de recollida al comprador que lliuri un RAEE, indicant la data, el tipus d’aparell, la marca, el número de sèrie i el destí (reciclat o reutilització).

+ Gestió dels RAEE recollits, sigui a través d’un sistema de responsabilitat ampliada del productor (SCRAP) com ECOTIC o directament en un gestor autoritzat.

+ Identificació dels RAEE mitjançant etiqueta electrònica, de manera que es garanteixi la traçabilitat dels residus.

+ Desenvolupament d’acords que contemplin la preparació per a la reutilització per part de les plataformes logístiques.

+ Difusió de la informació relativa a la correcta recollida de RAEE.

RD 110/2015 RD 110/2015
RD 27/2021 RD 27/2021

Per què és important que compleixis la llei?

Com a distribuïdors sou susceptibles de rebre multes o altres sancions com són la inhabilitació professional temporal o la clausura de les instal·lacions, si no compliu amb les vostres obligacions de reciclatge que estableix la Llei 07/2022 sobre residus i sòls contaminats.
Les sancions econòmiques per incompliment de les vostres responsabilitats poden elevar-se fins als 1.750.000 euros.

LLEI 07/2022 LLEI 07/2022

Què et podem oferir?

A Fundación ECOTIC disposem de la millor plataforma per a la recollida i gestió dels residus d’aparells elèctrics i electrònics, adaptable a les necessitats específiques de les empreses amb què col·laborem, a qui assessorem sobre els requisits i condicions establertes per la normativa.

Gestió dels aparells al final de la seva vida útil, incloent-hi la recollida a les instal·lacions del distribuïdor o centre d’agrupament de càrrega, el transport i el tractament per part d’un gestor autoritzat.

Assessorament sobre les condicions de recollida i transport, per garantir les condicions òptimes pel que fa a les necessitats logístiques.

Assessorament sobre les condicions d’emmagatzematge dels RAEE i els requisits de les instal·lacions de recollida, per tal de garantir l’adequada conservació dels residus fins al seu transport cap als gestors autoritzats.

Identificació dels RAEE mitjançant etiquetes electròniques, per assegurar la traçabilitat dels residus fins al seu destí final.

Suport en la identificació de productors que compleixen amb la normativa vigent, per evitar possibles eventualitats derivades d’irregularitats.

Compliment dels requisits de reutilització dels aparells, sempre que resulti possible.

  • Alta com a punt de recollida sense cap cost.
  • Recollida gratuïta a les instal·lacions.
  • Traçabilitat dels residus a través de la plataforma informàtica d’Ecotic
Contacta Contacta