ECOTIC ENTIDAD ADMINISTRADORA

|

|

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Fundación ECOTIC

Avís legal

INFORMACIÓ GENERAL

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI-CE), s’informa que el titular del lloc web https://www.fundacion-ecotic.es/ és:

La FUNDACIÓN ECOTIC, amb NIF G63809214 i domicili social a l’av. Diagonal, 467 2n 1a (08036) Barcelona, inscrita al Registre d’associacions amb el núm. 080004.

L’adreça de correu electrònic de contacte amb la fundació és: ecotic@ecotic.es.

OBJECTE

La present pàgina web, https://www.fundacion-ecotic.es/, propietat de la FUNDACIÓN ECOTIC, ha estat creada i dissenyada per donar a conèixer i permetre l’accés general de tots els usuaris d’internet a la informació, activitats, productes i serveis oferts per aquesta entitat.

El present avís legal té com a objecte establir les condicions generals que regulen l’accés i ús general de l’esmentada pàgina web per part de tots els usuaris, de manera que l’accés i ús d’aquesta implica necessàriament la submissió i acceptació de les condicions generals citades incloses en aquest Avís legal.

USUARI

La utilització d’aquesta pàgina web li atribueix la condició d’usuari d’aquesta.

Es recomana a l’usuari que llegeixi atentament i detingudament les condicions i instruccions publicades cada vegada que accedeixi a aquesta pàgina web, atès que l’accés implica la seva lectura i acceptació. Mitjançant l’accés a http://www.fundacion-ecotic.es/ o qualsevol de les seves pàgines i subdominis i l’ús d’aquestes, l’usuari manifesta de forma expressa, plena i sense reserves que està d’acord amb les condicions i instruccions publicades a l’Avís legal en el moment de l’accés sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

Qualsevol utilització diferent de l’autoritzada està expressament prohibida, i la FUNDACIÓN ECOTIC queda facultada per denegar o retirar l’accés i ús del web, en qualsevol moment, i sense previ avís, a aquells usuaris que incompleixin aquestes condicions generals.

L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web.

Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos per la FUNDACIÓN ECOTIC per a l’accés a certs continguts o serveis oferts pel web.
  • L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per la FUNDACIÓN ECOTIC contràriament al que disposen les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

ÚS NO AUTORITZAT

L’usuari d’aquest lloc web es compromet a no fer-ne ús per a finalitats o activitats il·legals o il·lícites; en conseqüència, no podrà variar cap dels elements incorporats a la nostra web, copiar, distribuir, transmetre, presentar, realitzar o, en general, reproduir de qualsevol manera, publicar, autoritzar o crear qualsevol treball sobre la base de la informació o el contingut incorporat al nostre lloc web per la FUNDACIÓN ECOTIC, els seus agents, directius, filials i/o empleats.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

La FUNDACIÓN ECOTIC no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

La FUNDACIÓN ECOTIC declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web que pogués derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, la FUNDACIÓN ECOTIC no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per internet pogués patir l’usuari.

MODIFICACIONS

La FUNDACIÓN ECOTIC es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, al contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web com a les condicions d’ús del mateix o a les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol manera admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La FUNDACIÓN ECOTIC, per si mateixa o com cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en aquesta (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de la FUNDACIÓN ECOTIC. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, i els és d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En cap cas s’entendrà que es concedeix cap llicència o s’efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial d’aquests drets. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, distribució i comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de la FUNDACIÓN ECOTIC.

L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de la FUNDACIÓN ECOTIC. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat. Les marques comercials són d’ús no autoritzat, de manera que no podran usar-se per cap tercer sense el consentiment exprés per escrit i signat pels seus propietaris. Igualment, l’usuari no està autoritzat a utilitzar, en qualsevol altre lloc web, les marques comercials de la FUNDACIÓN ECOTIC com a enllaços sense el seu previ consentiment per escrit.

Encara que l’usuari descarregui a la nostra web qualsevol de les aplicacions disponibles per a aquesta finalitat, això no li atorgarà cap dret sobre aquestes, atès que la FUNDACIÓN ECOTIC només li autoritza el seu ús i conserva tots els drets d’aquestes.

L’usuari s’ha d’abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de la FUNDACIÓN ECOTIC.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La FUNDACIÓN ECOTIC es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. En cas de sorgir qualsevol controvèrsia, se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, Espanya.